Home สมัครตัวแทนใหม่ สนับสนุนตัวแทน Office Online เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา Sitemap
 
Login
User ID :
Password :
ลงทะเบียนใหม่
Counter : 12190
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความสำเร็จแบบยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคง และไม่มีเพดานจำกัดของรายได้ อยู่ในธุรกิจการเงินที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกเวลาการทำงานได้อย่างอิสระ มีเกียรติ ได้ช่วยเหลือสังคม และเติบโตก้าวหน้า พัฒนาความรู้แบบไร้ขีดจำกัด
“บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตคุณ”
ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจที่ให้ชีวิต และโอกาส แก่ เพื่อนมนุษย์ อย่างแท้จริง เนื่องจาก
 รัฐบาลให้การสนับสนุน
 • ช่วยแบ่งเบาภาระด้านประชาสงเคราะห์ของรัฐบาล
 • เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว
 • เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 สร้างประโยชน์ใก้แก่ผู้อื่น
 • สร้างนิสัยในการประหยัด และออมทรัพย์
 • ช่วยให้ทุกครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน
 • ช่วยทดแทนการสูญเสียรายได้ของหัวหน้าครอบครัว
 • ช่วยลดความเสี่ยงให้กับครอบครัว และ ธุรกิจ
 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
 ช่องทางการตลาด
 • ปัจจุบันคนไทยมีสัดส่วนการทำประกันชีวิตอยู่ที่ประมาณ 20% จึงเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง
 • สินค้าประกันชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถซื้อซ้ำได้ตลอดทุกช่วงอายุ จึงมีโอกาสในความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากธุรกิจประกันชีวิต
 1. รายได้ที่ไม่มีเพดาน
  - ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก ไม่มีขีดจำกัด
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจ
  - อิสระ เป็นนายตัวเอง
  - ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ ไม่ต้องลงทุนสูง
  - สามารถถ่ายทอดเป็นมรดก ให้กับทายาทได้
 3. ก้าวหน้า และมั่นคง
  - สามารถกำหนดความก้าวหน้า และ ความมั่นคงได้ตามที่คุณต้องการ
 4. ได้เรียนรู้ และ พัฒนาอย่างมืออาชีพ
  - มีระบบการฝึกอบรม และ พัฒนา สู่ความเป็นมืออาชีพที่ทัดเทียมกับระบบสากล เพื่อพัฒนาคุณให้มีความรู้ และพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 5. รางวัลชีวิต จากการทุ่มเท
  - บริษัทมีการส่งเสริมการขาย และรางวัลท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศมากมายตลอดทั้งปี เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่ผู้ที่ทุ่มเท
 6. เกียรติยศ ชื่อเสียง และการยอมรับ
  - บริษัทจะจัดงานพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประสบความสำเร็จในทุกไตรมาส และทุกปี เพื่อเชิดชู และให้เกียรติแก่ผู้ประสบความสำเร็จ
 7. ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ
  - ความสวยงามของธุรกิจประกันชีวิต คือ การที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้านความมั่นคงทางการเงิน การเก็บออม การสร้างสวัสดิการ และ ช่วยลดภาระของรัฐบาลด้านการประชาสงเคราะห์ และยังสามารถ ช่วยทำให้เงินออมของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น หากคุณพร้อม และสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรสังคม และประเทศชาติให้สวยงาม และมั่นคงกับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีใจรักในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงาน Part Time หรือ Full Time
ผู้สนใจติดต่อได้ที่
1. สมัครตัวแทนใหม่ Online
  
 
2. หรือทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่
    คุณสมศักดิ์ วงศ์ปิติกุล (โอ)   โทร. 02-631-1331 ต่อ 450,490  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
3. หรือ e-mail ติดต่อได้ที่ 
    e-mail : komcharat@selic.co.th
 
4. หรือทางจดหมาย ส่งมาที่
   ฝ่ายขยายงานตัวแทน
  
อาคารยนตรกิจสุรวงศ์ ชั้น10
   เลขที่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครตัวแทนใหม่”)